IMG_0348.jpg
pilies_kalnas.jpg
DSC_0211_fhdr.jpg
DSC_0120_fhdr copy.jpg
IMG_2577.png
IMG_0348.jpg

POMYSŁY


POMYSŁY / ИДЕИ

ZOBACZ / СМОТРЕТЬ

SCROLL DOWN

POMYSŁY


POMYSŁY / ИДЕИ

ZOBACZ / СМОТРЕТЬ

pilies_kalnas.jpg

INICJATYWA / ИНИЦИАТИВА


INICJATYWA / ИНИЦИАТИВА


O INICJATYWIE

Cel projektu – przedstawić profesjonalną wizję rozwoju Nowej Wilejki i Pawilniusu.

Wilno wciąż pięknieje i staje się bardziej doskonałym miastem. Różne dzielnice stolicy wciąż są odnawiane. Niestety Nowa Wilejka i Pawilnius takiej wizji nie mają. Danym projektem pragniemy wywołać społeczeństwo do oceniania, analizowania i tworzenia nowego wizerunku wschodnich dzielnic miasta Wilna. Mamy nadzieję że społeczeństwo zaangażuje się do projektu, a szczególnie społeczeństwo Nowej Wilejki oraz Pawilniusu.

Zapraszamy do zgłoszenia pomysłów, jak należałoby udoskonalić środowisko!

Projekt składa się z kilku etapów. Pierwszy etap, to gromadzenie i analizowanie zgłoszonych propozycji. Organizatorzy projektu na stronach internetowych  www.naujojivilnia.lt i www.pavilnys.lt podają interaktywną mapę, na której każdy chętny może przedstawić swój pomysł jednocześnie zaznaczając go na mapie.

W drugim etapie architekci oceniają pomysły i istniejącą sytuację dzielnic, po czym proponują dodatkowe profesjonalne spojrzenie. Ostatecznie opracowuje się kilkuwarstwowa mapa pomysłów. Mapa przeznaczona jest dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów. Najważniejsze rozwiązania są opisane i ilustrowane wizualnie. Cała informacja jest umieszczona na stronach internetowych www.naujojivilnia.lt i www.pavilnys.lt, a także na różnych broszurkach, plakatach czy też prezentacjach. Takim sposobem zostaje stworzona lekko dostępna i jasna wizja rozwoju Nowej Wilejki oraz Pawilniusu.

Inicjatorzy projektu – architekci Maksim Zacharow, Marius Žygaitis i Rūta Norvilaitė.

О ИНИЦИАТИВЕ

Цель проекта – предоставить профессиональную визию развития Новой Вильни и Павильниса.

Вильнюс всё совершенствует и хорошеет. Различные районы столицы благоустраиваются. Увы, Новая Вильня и Павильнюс без конкретной, общедоступной визии развития. Этим проектом хотим спровоцировать общество оценивать, анализировать свою среду и вместе создать совсем новый образ восточных ворот Вильнюса. Надеемся в процесс создания визии вовлечь как отельных жителей, так и общины Новой Вильни, Павильнюса.

Приглашаем предлагать идеи по благоустройству нашей среды!

Проект состоит из нескольких этапов. Первое, сбор идей и предложений жителей и их анализ. Организаторы проекта на страницах www.naujojivilnia.lt или www.pavilnys.lt размещают интерактивную карту, на которой каждый желающий в конкретном месте может отметить свою идею или предложение.

Во втором этапе архитекторы, оценив предложения жителей, предлагают дополнительную профессиональную оценку. В итоге получается карта идей с различными слоями для жителей, бизнеса и туристов. Основные решения описываются либо визуализируются иллюстрацией или аналогичным решением. Информация распространяется на сайте, в буклетах, плакатах и презентациях. Таким способом создаётся общедоступная визия.

Авторы проекта – архитекторы Максим Захаров, Марюс Жигайтис и Рута Норвилайте.

DSC_0211_fhdr.jpg

FACEBOOK


FACEBOOK


DSC_0120_fhdr copy.jpg

BLOG


BLOG / БЛОГ

czytać / ЧИТАТЬ

BLOG


BLOG / БЛОГ

czytać / ЧИТАТЬ

IMG_2577.png

ZDJĘCIA


ZDJĘCIA / ФОТОГРАФИИ

zobacz / СМОТРЕТЬ

ZDJĘCIA


ZDJĘCIA / ФОТОГРАФИИ

zobacz / СМОТРЕТЬ